Remonstrantse zelfgenoegzaamheid

Deze column is uitgesproken bij een manifestatie van de Leidse Ekklesia in de Lokhorstkerk in Leiden op 22 september 2023. Het was een soort voorprogramma bij een gedegen lezing van dr. Martijn Stoutjesdijk over kerkelijk denken over slavernij in vroeger eeuwen. 

Lees meer »

De les van de bakker

(Deze tekst van mijn hand verscheen op 25 juli in het Nederlands Dagblad en op de website www.nd.nl Het is een bewerking van een preek die ik gehouden heb in de Remonstrantse Gemeente te Rotterdam/Breda, De volledige tekst is hier te vinden.)

Lees meer »

Quiet quitters in het ambt

Daar heb je die jongelui weer, die zich niet inzetten voor hun werk! Dat dacht ik toen ik de bijlage uit Trouw, Tijdgeest afgelopen zaterdag las. Maar dat veranderde toen ik verder las. Quiet quitting, gerust op tijd stoppen als de werkuren op zijn. Niet altijd beschikbaar zijn en overwerken, is misschien wel verstandig. Als predikant ben ik gewend 24/7 aan te staan. Om werkelijk vakantie te hebben, moet ik weg. Altijd is er wel wat te doen. Iets te regelen, iets te schrijven, iemand te bezoeken. Dat ga je zomaar van iedereen verwachten! Ik erger me aan collega´s die de kantjes ervan aflopen: niet bereid een stukje in het landelijke blad te schrijven, niet aanschuiven bij de vergaderingen van het convent van predikanten, zelden ´ja´ zeggen, als op hen voor het zoveelste klusje een beroep wordt gedaan. Predikant ben je toch 24 uur per dag, als je er tenminste echt in gelooft? Mijn waardering voor de Queen was groot, een leven lang trouw aan haar roeping!

Lees meer »

Wat weet jij daar nu van?

Het predikantschap is een merkwaardig vak. Met vreugde vertel ik regelmatig dat ik het mooiste vak ter wereld heb. Ik word betaald om te praten over dingen waar niemand wat van af weet, en ikzelf ook niet! Alle verhalen die wij hebben en die wij doorvertellen, hebben we niet anders dan van horen zeggen. Maar of het waar is, dat moeten we maar afwachten!

Lees meer »

Nog steeds relevant

Dit blog, geschreven door Joost Röselaers en mij, is eerst verschenen als opinieartikel  in het Nederlands Dagblad van 9 juli 2022.

Lees meer »

Een late bekering

Soms lees ik in deze krant berichten waar mijn mond bijna van openvalt. Zo zag ik vandaag het nieuws voorbijkomen dat een aantal kerken een brief gestuurd heeft aan minister Hugo de Jonge waarin zij oproepen tot verdraagzaamheid richting orthodoxe gelovigen en daarom af te zien van het nemen van 2G maatregelen. 

Lees meer »

Wees niet te dogmatisch

In een interview verklaarde D66-leider Sigrid Kaag niet te willen regeren met de ChristenUnie. In het Nederlands Dagblad van 17 augustus 2021 schreef ik daar een artikel over.

Lees meer »

Remonstrantse zelfgenoegzaamheid

Deze column is uitgesproken bij een manifestatie van de Leidse Ekklesia in de Lokhorstkerk in Leiden op 22 september 2023. Het was een soort voorprogramma bij een gedegen lezing van dr. Martijn Stoutjesdijk over kerkelijk denken over slavernij in vroeger eeuwen. 

Lees meer »

De les van de bakker

(Deze tekst van mijn hand verscheen op 25 juli in het Nederlands Dagblad en op de website www.nd.nl Het is een bewerking van een preek die ik gehouden heb in de Remonstrantse Gemeente te Rotterdam/Breda, De volledige tekst is hier te vinden.)

Lees meer »

Kerkgeschiedenis als bron van inspiratie

Op 4 juni ga ik in Rotterdam een bijzondere kerkdienst leiden. Ik heb het in het kerkblad genoemd: ´de blijde inkomst van zeven predikanten'. Jullie moeten weten: de Remonstrantse Gemeente in Rotterdam is een van de grootste remonstrantse gemeenten. We hebben een erg grote kerk, die spottend wel de kathedraal van de Remonstranten wordt genoemd. Bij deze kerk, gebouwd aan het einde van de 19e eeuw, toen Remonstranten geen schuilkerken meer nodig hadden, zijn kosten noch moeite gespaard. De remonstrantse havenbaronnen wilden duidelijk laten zien dat ze er waren. Concreter gezegd: ze wilden de stad een poepje laten ruiken. Een prachtige kerk in eclectische stijl, met vooral veel jugendstil elementen. De moeite waard, kom eens kijken!

Lees meer »

Quiet quitters in het ambt

Daar heb je die jongelui weer, die zich niet inzetten voor hun werk! Dat dacht ik toen ik de bijlage uit Trouw, Tijdgeest afgelopen zaterdag las. Maar dat veranderde toen ik verder las. Quiet quitting, gerust op tijd stoppen als de werkuren op zijn. Niet altijd beschikbaar zijn en overwerken, is misschien wel verstandig. Als predikant ben ik gewend 24/7 aan te staan. Om werkelijk vakantie te hebben, moet ik weg. Altijd is er wel wat te doen. Iets te regelen, iets te schrijven, iemand te bezoeken. Dat ga je zomaar van iedereen verwachten! Ik erger me aan collega´s die de kantjes ervan aflopen: niet bereid een stukje in het landelijke blad te schrijven, niet aanschuiven bij de vergaderingen van het convent van predikanten, zelden ´ja´ zeggen, als op hen voor het zoveelste klusje een beroep wordt gedaan. Predikant ben je toch 24 uur per dag, als je er tenminste echt in gelooft? Mijn waardering voor de Queen was groot, een leven lang trouw aan haar roeping!

Lees meer »

Wat weet jij daar nu van?

Het predikantschap is een merkwaardig vak. Met vreugde vertel ik regelmatig dat ik het mooiste vak ter wereld heb. Ik word betaald om te praten over dingen waar niemand wat van af weet, en ikzelf ook niet! Alle verhalen die wij hebben en die wij doorvertellen, hebben we niet anders dan van horen zeggen. Maar of het waar is, dat moeten we maar afwachten!

Lees meer »

Nog steeds relevant

Dit blog, geschreven door Joost Röselaers en mij, is eerst verschenen als opinieartikel  in het Nederlands Dagblad van 9 juli 2022.

Lees meer »

Een late bekering

Soms lees ik in deze krant berichten waar mijn mond bijna van openvalt. Zo zag ik vandaag het nieuws voorbijkomen dat een aantal kerken een brief gestuurd heeft aan minister Hugo de Jonge waarin zij oproepen tot verdraagzaamheid richting orthodoxe gelovigen en daarom af te zien van het nemen van 2G maatregelen. 

Lees meer »

Remonstrantse zelfgenoegzaamheid

Deze column is uitgesproken bij een manifestatie van de Leidse Ekklesia in de Lokhorstkerk in Leiden op 22 september 2023. Het was een soort voorprogramma bij een gedegen lezing van dr. Martijn Stoutjesdijk over kerkelijk denken over slavernij in vroeger eeuwen. 

Lees meer »

De les van de bakker

(Deze tekst van mijn hand verscheen op 25 juli in het Nederlands Dagblad en op de website www.nd.nl Het is een bewerking van een preek die ik gehouden heb in de Remonstrantse Gemeente te Rotterdam/Breda, De volledige tekst is hier te vinden.)

Lees meer »

Kerkgeschiedenis als bron van inspiratie

Op 4 juni ga ik in Rotterdam een bijzondere kerkdienst leiden. Ik heb het in het kerkblad genoemd: ´de blijde inkomst van zeven predikanten'. Jullie moeten weten: de Remonstrantse Gemeente in Rotterdam is een van de grootste remonstrantse gemeenten. We hebben een erg grote kerk, die spottend wel de kathedraal van de Remonstranten wordt genoemd. Bij deze kerk, gebouwd aan het einde van de 19e eeuw, toen Remonstranten geen schuilkerken meer nodig hadden, zijn kosten noch moeite gespaard. De remonstrantse havenbaronnen wilden duidelijk laten zien dat ze er waren. Concreter gezegd: ze wilden de stad een poepje laten ruiken. Een prachtige kerk in eclectische stijl, met vooral veel jugendstil elementen. De moeite waard, kom eens kijken!

Lees meer »

Quiet quitters in het ambt

Daar heb je die jongelui weer, die zich niet inzetten voor hun werk! Dat dacht ik toen ik de bijlage uit Trouw, Tijdgeest afgelopen zaterdag las. Maar dat veranderde toen ik verder las. Quiet quitting, gerust op tijd stoppen als de werkuren op zijn. Niet altijd beschikbaar zijn en overwerken, is misschien wel verstandig. Als predikant ben ik gewend 24/7 aan te staan. Om werkelijk vakantie te hebben, moet ik weg. Altijd is er wel wat te doen. Iets te regelen, iets te schrijven, iemand te bezoeken. Dat ga je zomaar van iedereen verwachten! Ik erger me aan collega´s die de kantjes ervan aflopen: niet bereid een stukje in het landelijke blad te schrijven, niet aanschuiven bij de vergaderingen van het convent van predikanten, zelden ´ja´ zeggen, als op hen voor het zoveelste klusje een beroep wordt gedaan. Predikant ben je toch 24 uur per dag, als je er tenminste echt in gelooft? Mijn waardering voor de Queen was groot, een leven lang trouw aan haar roeping!

Lees meer »

Wat weet jij daar nu van?

Het predikantschap is een merkwaardig vak. Met vreugde vertel ik regelmatig dat ik het mooiste vak ter wereld heb. Ik word betaald om te praten over dingen waar niemand wat van af weet, en ikzelf ook niet! Alle verhalen die wij hebben en die wij doorvertellen, hebben we niet anders dan van horen zeggen. Maar of het waar is, dat moeten we maar afwachten!

Lees meer »

Nog steeds relevant

Dit blog, geschreven door Joost Röselaers en mij, is eerst verschenen als opinieartikel  in het Nederlands Dagblad van 9 juli 2022.

Lees meer »

Een late bekering

Soms lees ik in deze krant berichten waar mijn mond bijna van openvalt. Zo zag ik vandaag het nieuws voorbijkomen dat een aantal kerken een brief gestuurd heeft aan minister Hugo de Jonge waarin zij oproepen tot verdraagzaamheid richting orthodoxe gelovigen en daarom af te zien van het nemen van 2G maatregelen. 

Lees meer »

Kerkgeschiedenis als bron van inspiratie

Op 4 juni ga ik in Rotterdam een bijzondere kerkdienst leiden. Ik heb het in het kerkblad genoemd: ´de blijde inkomst van zeven predikanten'. Jullie moeten weten: de Remonstrantse Gemeente in Rotterdam is een van de grootste remonstrantse gemeenten. We hebben een erg grote kerk, die spottend wel de kathedraal van de Remonstranten wordt genoemd. Bij deze kerk, gebouwd aan het einde van de 19e eeuw, toen Remonstranten geen schuilkerken meer nodig hadden, zijn kosten noch moeite gespaard. De remonstrantse havenbaronnen wilden duidelijk laten zien dat ze er waren. Concreter gezegd: ze wilden de stad een poepje laten ruiken. Een prachtige kerk in eclectische stijl, met vooral veel jugendstil elementen. De moeite waard, kom eens kijken!

Lees meer »

Remonstrantse zelfgenoegzaamheid

Deze column is uitgesproken bij een manifestatie van de Leidse Ekklesia in de Lokhorstkerk in Leiden op 22 september 2023. Het was een soort voorprogramma bij een gedegen lezing van dr. Martijn Stoutjesdijk over kerkelijk denken over slavernij in vroeger eeuwen. 

Lees meer »

De les van de bakker

(Deze tekst van mijn hand verscheen op 25 juli in het Nederlands Dagblad en op de website www.nd.nl Het is een bewerking van een preek die ik gehouden heb in de Remonstrantse Gemeente te Rotterdam/Breda, De volledige tekst is hier te vinden.)

Lees meer »

Quiet quitters in het ambt

Daar heb je die jongelui weer, die zich niet inzetten voor hun werk! Dat dacht ik toen ik de bijlage uit Trouw, Tijdgeest afgelopen zaterdag las. Maar dat veranderde toen ik verder las. Quiet quitting, gerust op tijd stoppen als de werkuren op zijn. Niet altijd beschikbaar zijn en overwerken, is misschien wel verstandig. Als predikant ben ik gewend 24/7 aan te staan. Om werkelijk vakantie te hebben, moet ik weg. Altijd is er wel wat te doen. Iets te regelen, iets te schrijven, iemand te bezoeken. Dat ga je zomaar van iedereen verwachten! Ik erger me aan collega´s die de kantjes ervan aflopen: niet bereid een stukje in het landelijke blad te schrijven, niet aanschuiven bij de vergaderingen van het convent van predikanten, zelden ´ja´ zeggen, als op hen voor het zoveelste klusje een beroep wordt gedaan. Predikant ben je toch 24 uur per dag, als je er tenminste echt in gelooft? Mijn waardering voor de Queen was groot, een leven lang trouw aan haar roeping!

Lees meer »

Wat weet jij daar nu van?

Het predikantschap is een merkwaardig vak. Met vreugde vertel ik regelmatig dat ik het mooiste vak ter wereld heb. Ik word betaald om te praten over dingen waar niemand wat van af weet, en ikzelf ook niet! Alle verhalen die wij hebben en die wij doorvertellen, hebben we niet anders dan van horen zeggen. Maar of het waar is, dat moeten we maar afwachten!

Lees meer »

Nog steeds relevant

Dit blog, geschreven door Joost Röselaers en mij, is eerst verschenen als opinieartikel  in het Nederlands Dagblad van 9 juli 2022.

Lees meer »

Een late bekering

Soms lees ik in deze krant berichten waar mijn mond bijna van openvalt. Zo zag ik vandaag het nieuws voorbijkomen dat een aantal kerken een brief gestuurd heeft aan minister Hugo de Jonge waarin zij oproepen tot verdraagzaamheid richting orthodoxe gelovigen en daarom af te zien van het nemen van 2G maatregelen. 

Lees meer »

Wees niet te dogmatisch

In een interview verklaarde D66-leider Sigrid Kaag niet te willen regeren met de ChristenUnie. In het Nederlands Dagblad van 17 augustus 2021 schreef ik daar een artikel over.

Lees meer »