Kerkgeschiedenis als bron van inspiratie

Op 4 juni ga ik in Rotterdam een bijzondere kerkdienst leiden. Ik heb het in het kerkblad genoemd: ´de blijde inkomst van zeven predikanten'. Jullie moeten weten: de Remonstrantse Gemeente in Rotterdam is een van de grootste remonstrantse gemeenten. We hebben een erg grote kerk, die spottend wel de kathedraal van de Remonstranten wordt genoemd. Bij deze kerk, gebouwd aan het einde van de 19e eeuw, toen Remonstranten geen schuilkerken meer nodig hadden, zijn kosten noch moeite gespaard. De remonstrantse havenbaronnen wilden duidelijk laten zien dat ze er waren. Concreter gezegd: ze wilden de stad een poepje laten ruiken. Een prachtige kerk in eclectische stijl, met vooral veel jugendstil elementen. De moeite waard, kom eens kijken!

Lees meer »