Wie is Tjaard?

 

Op dit moment ben ik alweer meer dan 25 jaar dorpsdominee in Rotterdam. Dat is natuurlijk gekkigheid om de enige wereldstad van Nederland als een dorp aan te duiden. Maar het gaat er mij meer om, dat ik als predikant in de grote stad graag de menselijke maat vasthoud. Het contact met de mensen in de kerk en de belangstellenden daaromheen  vind ik de kern van het predikantschap. Zoals je dat ook in een klassieke dorpskerk zou doen. Zo dorps is de Remonstrantse Gemeente Rotterdam natuurlijk niet. We proberen recht te doen aan de moderne tijd. Staan open voor de ontwikkelingen in cultuur, wetenschap en maatschappij. Maar we proberen vooral ook recht te doen aan de mens. We zijn een grote gemeente waarin veel kan, maar tegelijkertijd een kleine gemeenschap waarin je elkaar kunt kennen. Vanaf april 2024 ben ik ook weer echt dorpsdominee: namelijk predikant van de Remonstrantse Gemeente Nieuwkoop. 

Op 1 april 1968 ben ik in Naarden geboren. Ik kom uit een gezin met zes kinderen, van wie ik nummer vijf ben. Ik heb theologie gestudeerd in Leiden, Genève en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1994 behaalde ik het doctoraalexamen en in 1995 het proponentsexamen van de Remonstrantse Broederschap. In de studie heb ik me gespecialiseerd in de kerkgeschiedenis, het kerkrecht en het Nieuwe Testament. In 1995 werd ik assistent-in-opleiding bij het Seminarium der Remonstranten. Van november 1995 - februari 1999 was ik daarnaast predikant bij de Remonstrantse Gemeente Nieuwkoop. Vanaf februari 1999 ben ik predikant bij de Remonstrantse Gemeente Rotterdam. Van 2001 - 2004 was ik daarnaast ook voorganger bij de afdeling Oud-Beijerland van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB.
In 2012 ben ik daarnaast parttime benoemd als rector/docent praktische theologie en geschiedenis van het remonstrantisme bij het Remonstrantse Seminarium. Samen met collega prof. dr. Christa Anbeek mocht ik zo de remonstrantse predikantenopleiding vormgeven. De opleiding is gevestigd in en bij de Faculteit der godgeleerdheid van de Vrije Universiteit in Amsterdam. In september 2016 ben ik daar weer gestopt. Het fulltime predikantschap in Rotterdam trok, vooral ook met de dagelijkse zorgen voor de kinderen. Ik ben vader van vier kinderen, tussen de 24 en 17 jaar, drie jongens en een meisje. De oudste drie zijn het huis uit, zij studeren in Leiden. De jongste woont bij mij. Inmiddels ben ik getrouwd met Marieke van Iterson.

In 2006 promoveerde ik op een onderzoek naar de geschiedenis van de Remonstrantse Broederschap in de periode 1850-1940. Dit proefschrift beschrijft het zelfbeeld van remonstranten in die periode. Op welke manier heeft de Remonstrantse Broederschap kerk willen zijn? Hoe is zij zo vrijzinnig geworden als zij nu is?  Samen met collega prof. dr. Eric Cossee (1944-2021) nam ik in 2007 het initiatief tot het schrijven van een geschiedenis van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam. Dit boek, getiteld Arminianen in de Maasstad verscheen in 2007 bij het 375-jarig bestaan van de gemeente. Het beleefde in 2008 een herdruk. Het boek bevat vijf artikelen over de geschiedenis van de gemeente, haar kerkgebouwen, haar kunstcollectie en haar toekomst.

In de rubriek Publicaties vind je een overzicht van wat ik heb geschreven.

Naast de kerkgeschiedenis interesseer ik me in het bijzonder voor de bijbel. In de uitleg ben ik vooral geïnteresseerd in de vraag wat de oorspronkelijke schrijver aan zijn oorspronkelijke lezers te vertellen had. Dat vraagt natuurlijk enige studie en het antwoord is lang niet altijd te vinden. Maar deze benadering voorkomt in elke geval dat het bijbellezen snel luchtfietserij wordt. Binnen de ledenraad van het Nederlands Bijbelgenootschap mocht ik acht jaar (van 2010-2018) de Remonstranten vertegenwoordigen.

Binnen mijn eigen kerkgenootschap, de Remonstrantse Broederschap, ben ik bestuurlijk zeer actief. Zo was ik onder meer lid van de Commissie tot de Zaken, het hoofdbestuur van het kerkgenootschap en voorzitter van het Convent van remonstrantse predikanten. Eerder was ik lid van het hoofdbestuur van de Bond van Nederlands Predikanten, de laatste jaren als secretaris-penningmeester. Ik ben voorzitter van de Taakgroep voor het remonstrantse erfgoed en ik behartig de belangen van predikanten binnen de Remonstrantse Broederschap in de commissie die zich bezighoudt met de traktementen.  Sinds 1 januari 2018 ben ik hoofdredacteur van het remonstrantse maandblad AdRem.

Binnen Rotterdam ben ik actief doordat ik lid ben van de Hoofdcommissie van het Rotterdamsch Leeskabinet. Ook was ik voorzitter van het bestuur van de Stichting Joods Kindermonument. Deze stichting beijverde zich om een monument op te richten voor de 686 joodse kinderen die uit Rotterdam zijn weggevoerd en vermoord. Op 10 april 2013 werd het monument onthuld. Daarna werd ik voorzitter van de gefuseerde stichting Loods 24 en Joods Kindermonument die zich met alle facetten van het joodse herdenken bezighoudt. Niet alleen het Kindermonument, maar ook het Monument voor Loods 24 met de herdenkingen daar. Daarnaast is deze stichting verantwoordelijk voor het leggen van Stolpersteine in Rotterdam. Per augustus 2017 ben ik daar - na vijf jaar - mee gestopt. Vanaf juli 2017 was ik een jaar lang voorzitter van mijn Rotary Club, namelijk die van Rotterdam Zuid.

 

Bij het 100 jarig bestaan van het Convent van remonstrantse predikanten verscheen, onder redactie van Koen Holtzapffel en Pieter Korbee een bundel met verhalen van remonstrantse predikanten over wat hen bezielt. In dit boekje met de titel In mij stroomt een rivier heb ik ook een bijdrage geschreven. Deze tekst is te downloaden in de rubriek Downloads op deze website.

 

In februari 2019 werd ik door Petra de Joode geïnterviewd voor het programma Nog even de zondag van de Evangelische Omroep. Dat programma is hier te beluisteren. Twee maanden later was ik te gast bij Sytze de Vries, die me interviewde voor het programma Hemelse Modder van Radio Bloemendaal.