Als remonstrants predikant mag ik betrokken zijn bij de bijzondere momenten in een mensenleven. Dat is niet alleen zo in de ontmoetingen van het pastoraat, maar ook in de rituelen waarmee we uitdrukking geven aan onze gevoelens en gedachten op die bijzondere momenten. Concreet gaat het dan om de doop, als teken van dankzegging en opneming in de gemeenschap van Christus. Wanneer twee mensen besluiten hun leven met elkaar te delen in de vorm van een huwelijk of een andere levensverbintenis kan dat aanleiding zijn om daar in een kerkdienst Gods zegen over te vragen. Vanzelfsprekend is dat in de remonstrantse traditie niet beperkt tot stellen van man en vrouw. Al in 1986 besloot de Remonstrantse Broederschap andere relaties ook te zegenen. 

 

In principe doe ik dit in een christelijke context. Ik laat mij inspireren door twintig eeuwen christendom. Tegelijkertijd is er geen objectieve waarheid van het grote dogma. Geloof doet zich voor in ons concrete leven van alle dag, waarin ieders eigen twijfels, vragen en antwoorden een rol moeten hebben.

 

Je kunt voor deze zaken een beroep op mij doen. Daarvoor hoef je geen formele band met mijn kerkgenootschap te hebben.

 

Over de kosten die hieraan verbonden zijn, kun je met mij of met het kerkkantoor van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam contact opnemen. Voor het kerkkantoor: administratie@remonstrantenrotterdam.nl of 010 436 0543.

Voor Remonstranten geldt in alle gevallen een gereduceerd tarief.