Dankwoord bij de ontvangst van een van de eerste exemplaren van een editie van de Acta van de Synode van Dordrecht,

Johannes à Lasco Bibliotheek in Emden

 

 

U kunt mij uitnodigen voor lezingen over een aantal verschillende onderwerpen:

1. De geschiedenis van de Remonstrantse Broederschap door de eeuwen heen.

2. Soeur Sourire.

3. Verschillende bijbelse onderwerpen.

4. Vrijzinnige liturgie

 

Over het algemeen reken ik het tarief dat daarvoor bepaald is binnen de Traktementsregeling van de Remonstrantse Broederschap. Concreet is dat 266 euro, waarbij nog de reiskosten à 0,30 euro per kilometer komen.

Als er bijzondere voorbereidingen moeten worden verricht, wordt het tarief in onderling overleg vastgesteld.