'Waar het leven kwam, komt ook de dood.'

 

Nuchtere woorden uit een klassieke, remonstrantse verantwoording bij de dood.

Als predikant ga ik regelmatig voor in bijeenkomsten die rond een uitvaart plaatsvinden. Mijn bijdrage kan bestaan uit het leiden van een complete kerkdienst, in een kerk, een rouwcentrum of een crematorium, maar het kan ook zijn dat ik slechts spreek en enkele liturgische elementen verzorg (een gebed, het Onze Vader, een zegen). In alle gevallen vind ik het belangrijk om uitgebreid contact te hebben met de nabestaanden. Zeker als ik de overledene bij leven niet heb ontmoet.

 

Bij de meeste van deze bijeenkomsten spreek ik vanuit de geloofsgemeenschap waartoe ik behoor, de Remonstrantse Broederschap en haar gemeenten. Maar je kunt mij ook vragen als je daar niet toebehoort, maar toch het afscheid vorm wil geven met een (vrijzinnig-)christelijk perspectief.

 

Voor het werk buiten de Remonstrantse Gemeente Rotterdam bereken ik kosten conform de Traktementsregeling van de Remonstrantse Broederschap.

In het algemeen gaat het dan om het volgende:

 

Een vast tarief voor de begeleiding van de uitvaart en de gesprek(ken) vooraf van 444 euro.

De reiskosten vanaf Barendrecht, voor 0,30 euro per kilometer.

 

Voor meer informatie, schroom niet contact op te nemen.