2018

Tjaard Barnard, Enkele brieven van remonstranten in:  Donald Sinnema (e.a. edd), Acta et documenta Synodi Nationalis Dordrechtanae (1618-1619) Vol. II/2, 846-849, 898-903 en 907-911.

 

2017

Tjaard Barnard, 'Remonstrants-Gereformeerd' in Koen Holtzapffel en Pieter Korbee (edd), In mij stroomt een rivier. Remonstrantse predikanten over wat hen bezielt, Utrecht 2017, 15-20.

 

Tjaard Barnard, 'Christen zijn als je rijk bent', in: TussenRuimte 2017-4, 16-19.

 

2016

Tjaard Barnard, 'Remonstranten in Leiden' in: Henk Boer (e.a. ed.), Nabroodje. Speciale editie van Theologische Studiën ter gelegenheid van het 120 jarig bestaan van het Collegium Theologicum c.s. Concordia Red Parva Crescit. 1896 - 10 maart - 2016, 4-7.

 

2015

Tjaard Barnard: 'De Remonstrantse Broederschap: wat zij is en wat zij wil', in : Bert Dicou en Elza Kuyk, Als geloof bij jezelf begint. Remonstranten en hun identiteit, Utrecht 2015, 24-32.

 

2013
Tjaard Barnard, ‘Remonstranten’: in Mennonitisches Lexikon (MennLex) V, Im Auftrag des Mennonitischen Geschichtsvereins herausgegeben von Hans-Jürgen Goertz.

Tjaard Barnard, ‘Ontwikkelingen binnen de remonstrantse liturgie’ in: Muziek en liturgie. Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici, Augustus 2013 (82: 4), 4-7.

Tjaard Barnard, ‘Bij de tijd: het Remonstrants Seminarium door de eeuwen heen', lezing bij het symposium “Een luis in de pels” voorafgaand aan de inaugurele rede van Christa Anbeek op 16 oktober 2013.

2012
Tjaard Barnard, 'De arbeider is zijn loon waard. Over de remonstrantse predikant als werknemer', in K.J. Holtzapffel (e.a., ed.), Kerk en buitenwereld. Opstellen over de kerk in de samenleving voor Marius van Leeuwen. Zotermeer 2012, 43-50.

2011
Tjaard Barnard en Nelleke Viëtor, God Aan. Vrijzinnig Dagboek, Zoetermeer 2011, tweede druk.

Tjaard Barnard, ‘Frederika Willemina Rappold (1890-1975) de eerste predikante binnen de Remonstrantse Broederschap’ in: Mirjam de Baar (e.a.), Honderd jaar vrouwen in het ambt in Nederland, Hilversum 2011, 101-110.

Tjaard Barnard, ‘Voorwoord’ in Sari van Hennik-Mosselman, Een stem in de wind. Verzamelde poëzie, Rotterdam 2011, 7-25

Tjaard Barnard, ‘Zegening of inzegening’ in: Tom Mikkers (e.a.), Coming Out Churches, Zoetermeer 2011, 29-32

2010
Tjaard Barnard, 'Remonstrantie: banier of steen des aanstoots' in Koen Holtzapffel en Marius van Leeuwen, De Remonstrantie 400 jaar, Zoetermeer 2010, 92-105.

Tjaard Barnard, 'Geschiedenis van de Remonstrantse Broederschap in vogelvlucht' in Jop van Zelm van Eldik, Waar Remonstranten kerken. Een overzicht in woord en beeld van de gebouwen, waar de remonstranten kerken aan het begin van de éénentwintigste eeuw, z.p. 2010, xi-xvi.

Tjaard Barnard en Nelleke Viëtor, God Aan. Vrijzinnig Dagboek, Zoetermeer 2010.

2009
Tjaard Barnard, ''Nog lang zal dat teken veel zeggen...' Het remonstrants graf als lieu de mémoire' in Mirjam de Baar en Mathilde van Dijk, Herinnering en identiteit in het vrijzinnig protestantisme. Opstellen aangeboden aan prof. dr. E.H. Cossee bij zijn afscheid als hoogleraar, Hilversum 2009, 133-150.


2008
Tjaard Barnard en Eric Cossee (red.), Arminianen in de Maasstad. De Remonstrantse Gemeente Rotterdam, Amsterdam 2008, tweede druk.

2007
Tjaard Barnard en Eric Cossee (red.), Arminianen in de Maasstad. 375 jaar Remonstrantse Gemeente Rotterdam, Amsterdam 2007.
In deze bundel schreef ik het artikel: 'Hoe het is, hoe het was en hoe het zo geworden is. De Remonstrantse Gemeente Rotterdam van 1850-2000', 63-113.

Tjaard Barnard, 'Tot zijn dienst geroepen. Liturgie bij de eerste bevestiging van een predikant' in Eredienstvaardig 23 (juni 2007), 9-12.

Tjaard Barnard, 'De Remonstrantse Broederschap' in Ouderlingenblad, september 2007.

2006
Tjaard Barnard, Van 'verstoten kind' tot belijdende kerk. De Remonstrantse Broederschap tussen 1850 en 1940 (diss.), Amsterdam 2006.

2005
In George Harinck, Christelijke encyclopedie, Kampen 2005, heb ik enkele lemmata geschreven:
Amorie van der Hoeven, A. des; Arminius, Jacobus; Busken Huet, Conrad; Eerdmans, B.D.; Haas, G.H. de; Heering, H.J.; Hugenholtz; Liberale theologie; Lindeboom, Johannes; Moderne theologie; Remonstrantisme; Remonstrantse Broederschap; Roessingh, Karel Hendrik; Scholten, Joannes Henricus; Tiele, Cornelis Petrus; Vereniging van vrijzinnige hervormden; Vrije Gemeente; Vrijzinnig Christelijke Studentenbond en Vrijzinnigheid

2002
Tjaard Barnard, 'Negentiende eeuwse remonstrantse visies op de toekomst' in E.H. Cossee en H.D. Tjalsma (red.), Toekomstverwachtingen bij de Remonstranten door de eeuwen heen, Utrecht 2002, 29-42.

Tjaard Barnard, 'Tiele als leidsman van de Remonstrantse Broederschap' in E.H. Cossee en H.D. Tjalsma (red.), Geloof en onderzoek: uit het leven en werk van C.P. Tiele (1830-1902), Rotterdam 2003, 51-64.

2001
Tjaard Barnard, 'Het bisschopsambt van de hoogleraar van het Remonstrants seminarium' in R. Buitenwerf (red.), Theologische Studiën. Feestbundel ter gelegenheid van het 105-jarig bestaan van het Collegium Theologicum c.s. Concordia res parva crescit, Leiden 2001, 11-16.

Tjaard Barnard, 'De wissel verlegd. Over het gereformeerde kerkrecht rond de kwestie Geelkerken' in George Harinck, De kwestie-Geelkerken. Een terugblik na 75 jaar, Barneveld 2001, 147-159.

1997
T.R. Barnard, 'Beginselverklaringen der Remonstrantse Broederschap' in M.A. Bosman-Huizinga (e.a.), Beginsel-vast. Over de beginselverklaring van de remonstranten, Utrecht 1997 (Remonstrants vlugschrift 13), 8-21.

Tjaard Barnard, 'Het verstoten kind tot de vrijheid geroepen. Ontwikkelingen binnen de Remonstrantse Broederschap in de tweede helft van de negentiende eeuw' in Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800. 20 (1997) nr 47, 3-22.

1996
Tjaard Barnard, 'Hij voert de titel van eerwaarde. Het proponentschap der Remonstrantse Broederschap van 1850 tot heden' in C.E. Brons-Alberti (e.a., red.), Kerkhistorische Studiën. Uitgegeven ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan van het Kerkhistorisch Gezelschap S.S.S., Leiden 1996, 193-204.

Tjaard Barnard, 'Ds. D.A. van den Bosch, Concordiaan en martelaar', in Rieuwerd Buitenwerf en Tjaard Barnard (red.), Theologische Studiën 1996. Vijfjaarlijks tijdschrift. Gedenkboekje ter gelegenheid van de honderdste dies natalis van het Collegium Theologicum cui symbolum Concordia Res Parva Crescit, Leiden 1996, 30-43.