Bewijs van de opstanding

Gepubliceerd op 14 april 2023 om 08:18

 

Laten we als christenen nou gewoon eens eerlijk zijn. Er is gewoonweg geen bewijs voor de opstanding van Jezus (lichamelijk, uit een graf dat daarna leeg is). Als je met bewijs tenminste iets bedoelt dat mensen kan overtuigen die er niet van tevoren al in geloofden. Door te doen alsof je overwegingen bewijskracht hebben, maak je het jezelf alleen maar moeilijk, en wat erger is, ook andere christenen. Dat is wat Dick Schinkelshoek doet in zijn artikel 'Hoeveel bewijs is er voor de Opstanding?' in de krant van afgelopen zaterdag. Het eerlijke antwoord zou gewoon moeten zijn: er is geen bewijs. Er zijn hooguit aanwijzingen dat in de vroege kerk dit verhaal rondging. De evangelisten zijn bijvoorbeeld geen onafhankelijke getuigen. Ze schrijven elkaar gewoon over. Paulus bedoelt met zijn verhalen over verschijningen van Jezus iets heel anders dan een leeg graf. Dat is al tijdenlang bekend onder nieuwtestamentici. Dat Romeinse schrijvers iets zeggen over vroegste christenen is heel aardig, maar bewijst helemaal niets, behalve dat er toen al christenen waren. (Tenzij die teksten door de overschrijvers in de kloosters, want daar hebben we die klassieke teksten vandaan, de zaken wat mooier hebben voorgesteld dan de oorspronkelijke schrijvers.)

 

Schinkelshoek schrijft: 'Er waren, betoogt Wright, in Jezus' tijd talloze messiassen, profeten en religieuze rebellen actief met even zovele claims op de waarheid. Door de verrijzenis van Jezus - en het verdwijnen van al die andere messiassen - weten we dat zijn claim op waarheid berustte. En dat zijn beloften van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde betrouwbaar zijn.' De overwegingen van Lewis, Wright en Schillebeeckx waar Schinkelshoek op wijst, zijn vooral cirkelredeneringen als je het verhaal toch al gelooft. Leuk voor gelovigen, maar zonder enige bewijskracht.

 

Waarom zou je mensen proberen te overtuigen van zoiets en doen alsof je bewijzen hebt, terwijl je eigenlijk met lege handen staat? Zou je niet veel geloofwaardiger zijn als christen in deze tijd als je gewoon vertelt, wat het verhaal je doet? Als je constateert dat het verhaal, dat we echt slechts van horen zeggen hebben, al twintig eeuwen mensen in beweging zet. Dat het verhaal toen, maar nu nog steeds, het beste uit mensen bovenhaalt? Is dat niet veel overtuigender of aantrekkelijker dan jezelf voor de gek houden met onwaarschijnlijke redeneringen? Ik zou hopen dat we eens wat meer zouden kunnen geloven en vertrouwen in de boodschap zonder dat we zo zeker hoeven te weten. Dat weten we namelijk niet. ■

 

Nederlands Dagblad, 14 april 2023.
Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.