Wat weet jij daar nu van?

Gepubliceerd op 18 juli 2022 om 16:06

Het predikantschap is een merkwaardig vak. Met vreugde vertel ik regelmatig dat ik het mooiste vak ter wereld heb. Ik word betaald om te praten over dingen waar niemand wat van af weet, en ikzelf ook niet! Alle verhalen die wij hebben en die wij doorvertellen, hebben we niet anders dan van horen zeggen. Maar of het waar is, dat moeten we maar afwachten!

Tijdens mijn studententijd werden regelmatig de woorden aangehaald van de grote twintigste eeuwse theoloog Karl Barth (1886-1968): ´Wij theologen moeten over God praten. Wij zijn echter mensen en kunnen als zodanig niet over God praten. We moeten beide, ons moeten praten en ons niet-kunnen beseffen en daarmee God eren´.

Theologen weten in strikte zin niets over God. God is daarvoor te groot. Slechts tastend en zoekend kunnen en mogen we spreken. Hier moest ik aan denken toen ik op de website van de Protestantse Kerk in Nederland een oproep zag staan van het Christen Contact Agrarisch om niet te preken over stikstof. Deze oproep riep nogal wat reacties van collega´s op, waarbij een deel van hen zich enigszins in de kuif gepikt voelde en verklaarde zelf wel uit te zullen maken of en hoe zij dit onderwerp in de preek zouden behandelen.

Overigens vond ik de oproep pastoraal begrijpelijk, maar wellicht ook wat eenzijdig. Veel aandacht was er voor de bijzondere positie van mensen die werken in de landbouw, maar misschien wel te weinig voor de urgentie van het milieuprobleem waar we mee kampen. De oproep om vooral te spreken over elkaar liefhebben als de essentie van het Evangelie is natuurlijk prachtig, maar het klinkt ook als een lobby, een afleiding van een probleem van de eigen doelgroep. Ook de werkgroep Kerken en Landbouw zoekt vooral naar wederzijds begrip.

Nu ben ik zeker overtuigd dat het Evangelie van Jezus maatschappelijke kanten heeft. Bijna altijd wordt geschetst hoe Jezus met mensen omgaat, veel minder dat hij de vraag stelt naar de juiste theologische opvattingen. Orthopraxie is belangrijker dan orthodoxie. Niet iedereen die Heer zegt, maar degene die de wil van de Vader doet, is op de goede weg!

Alleen is het in ons concrete leven zo lastig om precies te weten, wat Jezus van ons vraagt. Jezus leefde nu eenmaal niet in een tijd van kernwapens, ontwikkelingssamenwerking, stikstofproblematiek, abortus en euthanasie. Als mensen kunnen we proberen hem na te volgen door te leven uit liefde voor de medemens en voor onze Schepper, maar het zal altijd zoeken en tasten blijven.

Een volgend probleem is ook dat predikanten misschien nog wel breed academisch gevormd zijn, maar dat er heel veel terreinen des levens zijn, waarvan ze niet veel weten. Ikzelf weet weinig over de landbouw, de wereldvrede en de globale economie. Als ik daarover zou spreken, zou ik snel een dilettant zijn, die misschien iets onbenulligs zegt met een vroom sausje.

Mijzelf en mijn collega´s wil ik dan ook oproepen om vooral te blijven preken over dingen waar we tenminste iets van weten. We kunnen nadenken over wat de kern van het Evangelie is, welke waarden dan van belang zijn. Maar laten we het toepassen van die waarden maar overlaten aan mensen die ervoor geleerd hebben. Laten we er ook op vertrouwen, dat het democratische proces de beste garantie is voor een evenwichtige verdeling van lusten en lasten, ook als het gaat om de toekomst van de landbouw in Nederland. Dan houden wij ons met ons eigen vak bezig, het ter sprake brengen van wie of wat God voor ons kan zijn. Voorwaar al uitdagend genoeg!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Bert Wisgerhof
een jaar geleden

Rske column, waarin met precisie de core business van de predikant wordt genoemd. Dank.